Mål: M 5333-23

Avgörande

MÖD har senarelagt tidpunkten från vilken ett förbud ska gälla, då den av MMD beslutade tidpunkten infaller kort efter MÖD:s avgörande.