Mål: M 12019-22

Avgörande

MÖD har bedömt att ytterligare utredning är motiverad och att förutsättningar föreligger för att förlänga ett prövotidsförordnande i ett mål avseende utsläpp till vatten. MÖD har därför återförvisat ärendet till MPD.