Mål: M 1849-22

Avgörande

MÖD har återförvisat fråga om fastställande av villkor avseende ny fiskväg vid ett vattenkraftverk på grund av bristande utredning i MMD.