Mål: M 7744-22

Avgörande

Strandskyddsdispens har medgetts för uppförande av en komplementbyggnad med en delvis annan placering än vad underrätterna har bestämt, eftersom platsen för den nya byggnaden enligt MÖD:s bedömning kommer att hamna inom en etablerad hemfridszon. Även fråga om tomtplatsbestämning och tillstånd enligt föreskrifter för ett naturvårdsområde.