Mål: M 9596-22

Avgörande

Anmäld avverkning. MÖD har ansett att det finns tillräckligt klara indikationer på förekomst av tretåig hackspett och berguv för att Skogsstyrelsen borde ha vidtagit ytterligare utredningsåtgärder. Målet återförvisas därför till Skogsstyrelsen för fortsatt behandling.