Mål: M 9502-22

Avgörande

Länsstyrelsen har avslagit en ansökan om strandskyddsdispens och förelagt fastighetsägaren att återställa vissa åtgärder vidtagna bl.a. på en byggnad inom strandskyddat område. MÖD har ändrat föreläggandet endast på så sätt att det inte ska omfatta rivning och bortforsling av en rökkanal, eftersom fastighetsägaren visat att rökkanalen funnits före 1975 då strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft och den därmed inte behöver strandskyddsdispens för att vara tillåten.