Mål: M 932-22

Avgörande

MÖD har, likhet med MMD, funnit att en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet haft ett samband med redan tillståndsgiven vattenverksamhet på platsen och att ansökan med sökandens avgränsning inte kunnat läggas till grund för prövning.