Mål: M 3642-23

Avgörande

MÖD har avhjälpt rättegångsfel i MMD:s handläggning och avslagit ansökan om strandskyddsdispens.