Mål: P 9619-22

Avgörande

Komplementbyggnad som avses att användas som allrum och förråd har bedömts inte vara avsedd för självständigt boende och därför inte heller strida mot detaljplanens bestämmelse om att endast uthus/garage får uppföras på platsen. Ett föregående beslut från nämnden har inte ansetts kunna frånkännas dess rättsverkningar (fråga om nullitet).