Mål: M 13383-22

Avgörande

MÖD har bedömt att det saknas förutsättningar att utfärda CITES-intyg för en uppstoppad kungsörn.