Mål: P 11946-23

Avgörande

MÖD har bedömt att det i ett mål om bygglov inte funnits skäl att meddela inhibition. Underinstansernas beslut om inhibition har därför upphävts.