Mål: M 4344-23

Avgörande

MÖD har bifallit ett av fastighetsägarens förslag till tomtplatsavgränsning mot bakgrund av den utredning om historiska förhållanden som lagts fram, byggnadernas placering och fastighetens topografi.