Mål: P 10260-22

Avgörande

MÖD har, till skillnad från MMD, bedömt att en planbestämmelse om takfotshöjd ska jämställas med byggnadshöjd, vilket fått till följd att ingen av de lovsökta byggnaderna avvek från detaljplanen i fråga om takfotshöjd.