Mål: M 15307-22

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. En kommun utförde vissa arbeten som gav upphov till vibrationer. MÖD har, i likhet med MMD, bedömt att det inte är övervägande sannolikt att tillkommande skador i en närliggande fastighet orsakades av kommunens arbeten.