Mål: P 13294-22

Avgörande

MÖD har instämt i underinstansernas bedömning att det funnits förutsättningar att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus och garage. Överklagandena från närboende har därför avslagits.