Mål: P 13729-22

Avgörande

Ansökan om bygglov för balkonger och fönsterdörrar. MÖD har, till skillnad från MMD, funnit att ansökta åtgärder strider mot detaljplanen, anpassnings- och varsamhetskraven samt förvanskningsförbudet. Nämndens avslagsbeslut har därför fastställts.