Mål: F 9084-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har bedömt att lantmäterimyndigheten inte på ett övertygande sätt redovisat att allt det arbete som debiterats varit nödvändigt, och satt ned fakturan.