Mål: P 15308-22

Avgörande

MÖD har upphävt kommunens beslut att anta en detaljplan med anledning av en otydlig planbestämmelse.