Mål: P 12388-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en ändring av en detaljplan är tillräckligt tydlig och att planen inte medför betydande olägenhet för den klagande. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och kommunens beslut att anta ändringen av detaljplanen fastställts.