Mål: M 14499-22

Avgörande

Länsstyrelsen har förelagt en förening att bl.a. ansöka om tillstånd för bibehållande av en dammbyggnad och bedrivande av vattenverksamhet vid denna. Efter att parterna i MÖD gett in en dom från vattendomstol från år 1942 har MÖD bedömt att det finns ett giltigt tillstånd för bibehållande av dammbyggnaden och bedrivande av vattenverksamheten. Föreläggandet har därför upphävts.