Mål: P 1451-23

Avgörande

Föreläggande att ta bort ett stängsel på mark som enligt gällande planer får användas för bostadsändamål. Stängslet har satts upp av säkerhetsskäl och på grund av den angränsande gruvverksamheten kan marken inte längre användas för bostäder. MÖD har konstaterat att det visserligen formellt funnits förutsättningar att förelägga om borttagande men har upphävt föreläggandet eftersom det bedömts som alltför ingripande.