Mål: P 15192-22

Avgörande

MÖD har ansett att det inte finns skäl för att sätta ned en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 a § PBL. Avgiften har tagits ut för att två hissar har använts utan att fastighetsägaren har kunnat visa upp godkänt besiktningsprotokoll.