Mål: M 12919-23

Avgörande

MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tiden när ett förbud vid vite att släppa ut spillvatten från en befintlig avloppsanläggning ska börja gälla har flyttats fram.