Mål: M 14424-22

Avgörande

MÖD har ansett att varken utbyggnadsförbudet eller kravet på båtnad utgör hinder mot ansökta åtgärder vid Sävar kraftverk. Målet har återförvisats till MMD för prövning av övriga förutsättningar för tillstånd.