Mål: ÖM 4893-23

Avgörande

Beviljad ledningsrätt för att förlägga vatten- och avloppsledningar i en sjö medför erforderlig rådighet för att en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sjöledningarna ska kunna tas upp till prövning. MMD:s avvisningsbeslut har undanröjts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.