Mål: M 12238-23

Avgörande

MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens dom om utdömande av vite. Vitesadressaten avled under handläggningen av målet vid mark- och miljödomstolen. Det har därför saknats förutsättning för mark- och miljödomstolen att döma ut vitet.