Mål: P 10870-22

Avgörande

Fråga om möjligheten att meddela positivt förhandsbesked med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna avlopp. MÖD har konstaterat att markförhållandena på platsen är sådana att den förslagna avloppslösningen avviker från vad som kan anses lämpligt vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Då frågan om avlopp inte kan anses löst på ett sådant sätt att positivt förhandsbesked kan meddelas har MÖD funnit att nämnden har haft fog att meddela negativt förhandsbesked.