Mål: M 13138-22

Avgörande

En person har förelagts att riva en pålad brygga eftersom han inte haft tillstånd till vattenverksamhet för uppförande av bryggan. Att han tidigare beviljats dispens för en flytbrygga på platsen har inte ansetts utgöra ett hinder för föreläggandet.