Mål: M 11688-23

Avgörande

MÖD har funnit att mark- och miljödomstolens bristande kommunicering med motparten utgör ett sådant rättegångsfel som medför att domen ska undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.