Mål: P 1677-23

Avgörande

MÖD har instämt i MMD:s bedömning att bygglov för mobilmast kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § PBL.