Mål: P 3157-23

Avgörande

MÖD har upphävt kommunens beslut att anta en detaljplan med anledning av att detaljplanen inte säkerställt en godtagbar framkomlighet för bl.a. räddningstjänsten till befintliga fastigheter i anslutning till planområdet.