Mål: M 5628-23

Avgörande

MÖD har, beträffande en anläggning där det bedrivs flera industriutsläppsverksamheter, bedömt att återvinning och bortskaffning utgör anläggningens huvudsakliga industriutsläppsverksamhet (huvudverksamhet) enligt reglerna i industriutsläppsförordningen (2013:250). MÖD har därför funnit att länsstyrelsen har haft fog för att förelägga bolaget att komplettera miljörapporten med redovisning avseende BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT BATC) och har avslagit överklagandet.