Mål: P 618-23

Avgörande

Detaljplan för hotell med tillhörande funktioner. MÖD har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, bedömt att kommunen har visat att det parkeringsbehov som detaljplanen genererar är möjligt att tillgodose.