Mål: M 2586-23

Avgörande

Utsläpp av TOC från Spillepengs avfallsanläggning. MÖD har, i likhet med MMD, bedömt att ingiven prövotidsutredning är tillräcklig för att kunna ligga till grund för fastställande av slutliga villkor för utsläpp av TOC. Vid den prövningen har MÖD funnit att kostnaderna för att ytterligare reducera utsläppen av TOC inte är skäliga i förhållande till miljönyttan. MÖD har därför bedömt att det inte finns anledning att sänka utsläppshalten av TOC i det slutliga villkor som MMD fastställt. Mot denna bakgrund har länsstyrelsens överklagande avslagits.