Mål: M 14470-22

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Ombyggnationer har medfört att en gångväg stängts av, vilket begränsat tillgängligheten till en livsmedelsbutik. MÖD har, i likhet med MMD, bedömt att den störning som avstängningen inneburit har varit sådan att den skäligen får tålas med hänsyn till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. MÖD har därför instämt i MMD:s bedömning att butikens talan om ersättning för den omsättningsminskning som avstängningen gett upphov till ska ogillas.