Mål: P 11552-23

Avgörande

MÖD har bedömt att en takkupa som inte uppfyller förutsättningarna för att utgöra en bygglovsbefriad takkupa kan utgöra en bygglovsbefriad tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b första stycket 1 PBL, om förutsättningarna för det är uppfyllda. Den anmälda tillbyggnaden innebär att bruttoarean överstiger 15 kvadratmeter som är en förutsättning för att tillbyggnaden ska vara undantagen från kraven på bygglov. Det saknades därmed förutsättningar att ge startbesked för tillbyggnaden.