Mål: M 15172-22

Avgörande

Föreläggande om ventilationsåtgärder avseende bostadslägenheter. MÖD har bl.a. konstaterat att kraven på uteluftsflöde i fastigheter med självdragsventilation ska uppfyllas utan öppna vädringsfönster (jfr MÖD:s dom den 15 december 2004 i mål nr M 2084-03) och i huvudsak fastställt nämndens beslut avseende en av två lägenheter.