Mål: ÖP 12478-23

Avgörande

MÖD har bedömt att ägarna av två närliggande fastigheter har haft rätt att överklaga ett bygglovsbeslut avseende nybyggnad av ett äldreboende med hänsyn till den nya byggnadens placering och omfattning.