Mål: P 5918-23

Avgörande

MÖD har instämt i MMD:s bedömning att det varit motiverat av nämnden att förelägga om att en bygglovspliktig mur som i sin helhet placerats på punktprickad mark ska rivas. Även fråga om handläggningsfel hos nämnden och MMD.