Mål: M 5937-23

Avgörande

Tillsyn avseende vattenreglering. MÖD har funnit att ett av länsstyrelsen meddelat föreläggande begränsar en annan dom om tillstånd som har rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken (26 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken). Det har därmed varit riktigt av mark- och miljödomstolen att upphäva föreläggandet. Länsstyrelsens överklagande har därför avslagits.