Mål: M 5295-23

Avgörande

Länsstyrelsen har förelagt en utövare av vattenverksamhet - som omfattas av nationella planen för moderna miljövillkor och som inte är försenad med att ge in ansökan om prövning enligt planen - att ansöka om tillstånd för befintliga vattenkraftverk och dammar samt för den verksamhet som bedrivs vid anläggningarna idag. MÖD har bedömt att föreläggandet inte varit proportionerligt. Med ändring av MMD:s dom har beslutet om föreläggande därför upphävts.