Mål: M 2484-23

Avgörande

MÖD har, i likhet med MMD, funnit att ett föreläggande om markundersökningar i preventivt syfte enligt 26 kap. 22 § miljöbalken med anledning av en deponi inte kan riktas mot en tidigare fastighetsägare.