Mål: M 12303-23

Avgörande

MÖD har funnit att anläggandet av brygga m.m. utgjort en anmälningspliktig vattenverksamhet och inte haft ett sådant samband med tidigare utförd utfyllnad på platsen att det varit fråga om ändring av sistnämnda anläggning.