Mål: F 6364-23

Avgörande

MÖD har instämt i MMD:s bedömning att en överenskommelse om marköverföring mellan två fastigheter inte har kunnat läggas till grund för av LM beslutad fastighetsreglering med hänsyn till att fastighetsregleringen i för stor utsträckning avvikit från överenskommelsen i fråga om areal och arrondering. Även fråga om vem som ska anses som sökande i förrättningen.