Mål: P 5808-23

Avgörande

Detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. MÖD har funnit att kommunens utredning visar att det aktuella behovet av bostäder och sammanhängande gatustruktur inte kan tillgodoses på annan mark i Höörs kommun. Brukningsvärd jordbruksmark har därmed fått tas i anspråk. MÖD har därför, med ändring av MMD:s dom, fastställt detaljplanen.