Mål: F 5327-23

Avgörande

MÖD har bedömt att mark som inte omfattats av en detaljplan, men som varit nödvändig för genomförandet av planen, ska värderas med beaktande av detta vid vinstfördelningen.