Mål: F 514-23

Avgörande

MÖD har hållit ny syn i ett mål om bildande av servitut då en av parterna inte hade fått kallelsen till den syn som genomfördes i MMD. MÖD har dock, i likhet med MMD, ansett att det funnits skäl att bilda det aktuella servitutet och avslagit överklagandet.