Mål: M 3677-23

Avgörande

Fråga om artskydd i samband med avverkningsanmälan. MÖD har ansett att utredningen inte är tillräcklig för att kunna ta ställning till dels vilka försiktighetsmått som behövs för att skydda en boplats, dels om avverkningen i övrigt kommer att störa den tretåiga hackspetten. Det krävs dessutom att beslutet förenas med villkor om buffertzon för att avverkningen i detta fall ska kunna genomföras utan ett Natura 2000-tillstånd. Frivilligt avsatta hänsynsytor är därvid inte tillräckligt för att tillgodose livsmiljödirektivets krav på ett effektivt rättsligt skydd av Natura 2000-områden. MÖD har återförvisat målet till Skogsstyrelsen.