Mål: UM 8311-17

MIG 2017:21

Prejudikat

En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särskilda skäl för att frångå en utlännings önskemål om att ett visst offentligt biträde ska förordnas. (MIG 2017:21)