Mål: UM 9168-16

MIG 2017:18

Prejudikat

Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt arbetstillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir längre än fyra år. (MIG 2017:18)